Taneční kroužky

Taneční kroužek „Admiráček“ funguje de facto v každém městě, kde máme pobočku našeho tanečního klubu. Tyto kroužky probíhají přímo v prostorách spolupracujících MŠ a ZŠ po skončení školní výuky. Lekce probíhají pod vedením zkušených lektorů TK Admira, který působí v oblasti taneční výchovy dětí více než dvacet let. Kroužky jsou zaměřeny na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Hlavní náplní výuky jsou sportovní a společenské tance, spolu s všeobecnou taneční průpravou, zdravým držením a postavením těla a rozvojem koordinačních schopností dítěte. Další náplní lekcí jsou rytmizační průpravy a pohybové hry. Bližší info najdete u jednotlivých poboček…