Historie

V Rakovníku dlouhodobě a úspěšně provozovala taneční klub pro sportovní taneční páry Taneční škola manželů Černých, která v současnosti pořádá taneční kurzy pro mládež. Historie těchto kurzů sahá rovněž daleko do minulosti, je o ně velký zájem a jsou velmi úspěšné. Nicméně po ukončení činnosti této taneční školy v oblasti soutěžního sportovního tance zůstala v tomto oboru v Rakovníku mezera. Proto se vedení TK Admira, který dlouhodobě s TŠ manželů Černých spolupracuje, rozhodlo, že se pokusí na tuto úspěšnou tradici navázat. Stalo se tak na jaře r. 2015 a po fázi příprav, hledání prostor a několika ukázkových lekcích pro veřejnost byla činnost TK Admira v Rakovníku v Domě osvěty v září 2015 zahájena…