Členové klubu

Členové tanečního sportovního klubu Admira jsou podle tanečního zaměření rozděleni do několika sekcí:

Sportovní párový tanec

Páry se věnují sportovnímu tanci (latinskoamerickým a standardním tancům) v kategoriích děti, junioři a mládež.

 

Taneční páry  – mládež, dospělí

Třída STT / LAT
Jedlička Adam – Dušková Laura E / E

 

Taneční páry  – děti, junioři

Třída STT / LAT
Byrtus Michal – Kunová Ema E / D
Šíma Patrik – Šteidlová Kristýna E / E
Ziman Matěj – Zrubcová Josefína TPV
Lukáš Lukáš – Lukášová Tereza TPV
Pochman Miloslav – ??? TPV
Šajner Ondřej – Dušková Šarlota TPV
Šejna Patrik – Šejnová Laura TPV

Synchrodance

Synchrodance

Třída STT / LAT
Fraňková Nela + Cusacková Kate                           TPV

Taneční přípravka

Sekce věkové kategorie děti, jejíž činnost je zaměřena na nácvik základních tanečních prvků, rytmizačních cvičení,pohybových průprav a společné choreografie.

Bajerová Nikol
Bidrmanová Anna
Hégrová Karolína
Jirásková Liliana
Kapounová Andrea
Krebsová Ella
Kuneš Kristián
Kubíková Anna
Malichová Rozárie
Pacovská Beáta
Pacovský Patrik
Veselá Aneta
Vitnerová Melanie

Latinodance pro ženy

Skupinová výuka žen, které se věnují nácviku latinskoamerických tanců pod vedením lektorky.