Členové klubu

Členové tanečního sportovního klubu Admira jsou podle tanečního zaměření rozděleni do několika sekcí:

Sportovní párový tanec

Páry se věnují sportovnímu tanci (latinskoamerickým a standardním tancům) v kategoriích děti, junioři a mládež.

 

Taneční páry  – mládež, dospělí

Třída STT / LAT
Jedlička Adam – Dušková Laura E / D

 

Taneční páry  – děti, junioři

Třída STT / LAT
Byrtus Michal – Kunová Ema D / C
Šíma Patrik – Šteidlová Kristýna E / E
Ziman Matěj – Zrubcová Josefína TPV
Lukáš Lukáš – Lukášová Tereza TPV
Pochman Miloslav – Marková Jitka TPV
Šajner Ondřej – Dušková Šarlota TPV
Šejna Patrik – Šejnová Laura TPV

Synchrodance

Synchrodance

Třída STT / LAT
Fraňková Nela + Cusacková Kate                           TPV

Taneční přípravka

Sekce věkové kategorie děti, jejíž činnost je zaměřena na nácvik základních tanečních prvků, rytmizačních cvičení,pohybových průprav a společné choreografie.

Bajerová Nikol
Bidrmanová Anna
Hégrová Karolína
Jirásková Liliana
Kadlecová Anežka
Krebsová Ella
Kubíková Anna
Kuneš Kristián
Malichová Rozárie
Mydla Andrej
Mydlová Karolina
Pacovská Beáta
Pacovský Patrik
Veselá Aneta
Vitnerová Melanie

Latinodance pro ženy

Skupinová výuka žen, které se věnují nácviku latinskoamerických tanců pod vedením lektorky.